Úspěšný krok k nové práci Hlučín

ÚSPĚŠNÝ KROK K NOVÉ PRÁCI – ROZVÍJÍME SVOU VLASTNÍ BUDOUCNOST

Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009790
Realizace: 2. 3. 2020 – 31. 12. 2021

Cílem projektu je zlepšit postavení 24 žen (vracejících se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené a evidovaných na Úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání) na trhu práce v mikroregionu Hlučínsko, který se potýká s vysokou nezaměstnaností a dalšími negativními socioekonomickými jevy, a to uceleným souborem motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit. Projekt má za cíl zprostředkovat minimálně 8 plných, případně flexibilních pracovních míst.

Na uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

» Nastartujte se!
Využijte nástrojů projektu, které Vám pomůžou opět rozjet svůj život naplno! Motivační a regenerační víkendová akce (wellness hotel), individuální podpora koučů (v průběhu celého projektu).

» Naučte se novým dovednostem!
Svět se rychle mění – bez moderních technologií se dnes neobejdete. V projektu se můžete naučit/zdokonalit v práci s počítačem. Dále si můžete rekvalifikovat na kurze Asistentka/Sekretářka.

» Poradenství pro vás!
Získejte cenné rady od odborníků a zorientujte se na trhu práce (poradenský program, finanční gramotnost, individuální podpora koučů).

» Získejte zaměstnání!
Cílem projektu je poskytnout maximální podporu tak, abyste získala nové a lepší zaměstnání.

» Projekt je určen pro
» ženy po mateřské a na rodičovské dovolené
» ženy evidované na Úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání

Projekt je určen pouze osobám s trvalým pobytem na území MAS HLUČÍNSKO. Zájemkyně se mohou hlásit.

V případě zájmu o více informací prosím kontaktujte projektovou koordinátorku Petru Langovou na tel. čísle 775 707 009.