Úspěšný krok k nové práci Hlučín

ÚSPĚŠNÝ KROK K NOVÉ PRÁCI – ROZVÍJÍME SVOU VLASTNÍ BUDOUCNOST

Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009790
Realizace: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2022

V případě zájmu a pro více informací prosím kontaktujte projektovou koordinátorku Lenku Kenisovou na tel. čísle 602 607 808 nebo Petru Langovou na tel. čísle 775 707 009.

Cílem projektu je zlepšit postavení 24 žen (vracejících se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené a žen evidovaných na Úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání) na trhu práce v mikroregionu Hlučínsko, a to uceleným souborem motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit. Projekt má za cíl zprostředkovat pracovní místa, případně flexibilních pracovních míst.

Na uvedený projekt je poskytnuta finanční podpora a je plně hrazen účastníkům z rozpočtů EU a ČR. 

» Nastartujte se!
Využijte nástrojů projektu, které Vám pomůžou opět rozjet svůj život naplno! Motivační a regenerační víkendová akce (wellness hotel), individuální podpora koučů (v průběhu celého projektu).

» Naučte se novým dovednostem!
Svět se rychle mění – bez moderních technologií se dnes neobejdete. V projektu se můžete naučit/zdokonalit v práci s počítačem. Dále si můžete rekvalifikovat na kurze Asistentka/Sekretářka.

» Poradenství pro vás!
Získejte cenné rady od odborníků a zorientujte se na trhu práce (poradenský program, finanční gramotnost, individuální podpora koučů).

» Získejte zaměstnání!
Cílem projektu je poskytnout maximální podporu tak, abyste získala nové a lepší zaměstnání (mzdové příspěvky pro zaměstnavatele).

» Projekt je určen pro
»  ženy po mateřské a na rodičovské dovolené
»  ženy evidované na Úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání

Projekt je určen pouze osobám s trvalým pobytem na území MAS HLUČÍNSKO.

V případě zájmu a pro více informací prosím kontaktujte projektovou koordinátorku Lenku Kenisovou na tel. čísle 602 607 808 nebo Petru Langovou na tel. čísle 775 707 009.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.