Úvod

Vítejte na webu EDVIE, zapsaného ústavu rozvoje lidských zdrojů.

Prostřednictvím projektů rozvíjíme Vaši budoucnost.

Projekt pro ženy 2 Krnovsko

PROJEKT PRO ŽENY 2

Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009313
Realizace: 1. 2. 2019 – 31. 8. 2020

Cílem projektu je zlepšit postavení 30 žen (vracejících se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené a evidovaných na Úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání) na trhu práce v mikroregionu Krnovsko, který se potýká s vysokou nezaměstnaností a dalšími negativními socioekonomickými jevy, a to uceleným souborem motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit. Projekt má za cíl zprostředkovat minimálně 10 plných, případně flexibilních pracovních míst.

Na uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

» Nastartujte se!
Využijte nástrojů projektu, které Vám pomůžou opět rozjet svůj život naplno! Motivační a regenerační víkendová akce (wellness hotel), individuální podpora koučů (v průběhu celého projektu).

» Naučte se novým dovednostem!
Svět se rychle mění – bez moderních technologií se dnes neobejdete. V projektu se můžete naučit/zdokonalit v práci s počítačem. Dále si můžete vybrat ze dvou dalších rekvalifikačních kurzů.

» Poradenství pro vás!
Získejte cenné rady od odborníků a zorientujte se na trhu práce (poradenský program, finanční gramotnost, individuální podpora koučů).

» Získejte zaměstnání!
Cílem projektu je poskytnout maximální podporu tak, abyste získala nové a lepší zaměstnání.

» Projekt je určen pro
» ženy po mateřské a na rodičovské dovolené
» ženy evidované na Úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání

Projekt je určen pouze osobám s trvalým pobytem na území MAS Krnovsko. Zájemkyně se mohou hlásit.

KURZ ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE

4. 9. – 13. 9. 2019

1. 10. – 10. 10. 2019

4. 11. – 13. 11. 2019

Místo realizace: EDUCO CENTRUM, Revoluční 45, Krnov 79401,
Čas:  9:00 – 13:05 hod.,
Celkový rozsah kurzu:  40 hod..

V případě zájmu o více informací prosím kontaktujte projektovou koordinátorku Petru Langovou na tel. čísle 775 707 009.

Projekty pro Úřad práce

Rozvoj sociální práce u sociálních pracovníků působících na Úřadu práce v Moravskoslezském kraji

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007635
Realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Na uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění výkonu činností soc. práce u soc. pracovníků prostřednictvím nastavení systému evaluace činností sociální práce a doplněním odborného vzdělávání. Podpora má zlepšit současný stav a pomoci v řešení problémů, které negativně ovlivňují motivaci, efektivitu, profesionální přístup a způsob realizace sociální práce.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím dvou aktivit:

1. Evaluací činností soc. práce za pomoci nastavení systému vyhodnocení/evaluací činností soc. práce a podporou nástroje – supervize.

Předmětem této KA je nastavení systému vyhodnocení/evaluací činností soc.práce. Jako nástroj poslouží jak supervize, resp. zápisy ze super. setkání, které budou sbírat podněty a informace od supervidovaných (při dodržování pravidel a etických zásad supervize), tak podněty/postřehy od zástupců ÚP (vedoucí oddělení), kteří budou sledovat změny, postoje, nápady atd.. a veškeré své poznatky budou shromažďovat a zaznamenávat do elektronických dotazníků.

2. Doplněním odborného vzdělávání – vzdělávání zaměřené na uplatnění metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených.

Jako nedílnou součástí rozvoje kvality sociální práce je realizace vybraných akreditovaných kurzů. Projekt poskytuje doplnění odborného vzdělávání prostřednictvím množství již akreditovaných kurzů i výcviků (MPSV) s cílem posílit kompetence sociálních pracovníků, zvýšit jejich motivovanost k výkonu náročné profese, pomoci jim se ztotožnit se svou prací, naučit je účinné psychohygieně i spolupráci s dalšími složkami vykonávajícími pomoc, a to vše v duchu povinnosti k dalšímu vzdělávání dle zákona o sociálních službách.

Rozvoj a zkvalitnění výkonu činností sociální práce Úřadu práce v Moravskoslezském kraji

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001478
Realizace: 1. 11. 2016 – 28. 2. 2018

Cílem projektu je podpora rozvoje a zkvalitnění výkonu činností sociálních pracovníků začleněných do odd. nepojistných sociálních dávek 22 kontaktních pracovišť Úřadu práce Moravskoslezského kraje související s uplatňováním metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených. Podpora má hlavně zlepšit současný stav a zároveň má také položit základní, v budoucnu i bez projektu udržitelnou platformu pokračujících nástrojů v duchu jednotného systému podpory metod sociální práce na kontaktních pracovištích Úřadu práce v MSK.

Klíčové aktivity projektu
» Supervize
– prostřednictvím nastavení způsobu plánování i realizací nezávislé podpory. Je efektivním nástrojem pomoci sociálním pracovníkům v řešení problémových situací.

» Facilitace
– realizace síťování sociálních pracovníků napříč institucemi, organizacemi a rezorty směřující k výměně zkušeností v dobré i špatné praxi při řešení situace klientů.

Blog

Úvaha ke stavu školního inkluziště

Lidé milují věci známé a vzorové. Proto každý trpí při zprávě, že se jeho oblíbená kavárna bude zavírat. (Jack Welch) Pojďme se podívat na to, co se opravdu děje – neděje na našich školách a školských zařízeních v souvislosti s diskutovanou a aktuální inkluzí, alias společným vzděláváním, po 1. září 2016. Především očekávání – byla …

Kontakt

Napište nám zprávu pomocí kontaktního formuláře.

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Zpráva*
Prosím opište následující kód (antispam)