Příměstské tábory Hlučínsko 2021

Příměstské tábory pro Hlučínsko aneb vzhůru za dobrodružstvím zatímco se rodiče věnují práci

Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791
Datum realizace: léto 2021

Na uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Milí rodiče,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti příměstské tábory, které budou probíhat v Hlučíně po dobu letních prázdnin, celkem 8 turnusů. Každý turnus bude probíhat od pondělí do pátku v době od 7:30 – 16 hod. pod vedením dvou instruktorů, převážně studentů pedagogických škol (poslední maturitní ročník a vysokých škol). Tyto příměstské tábory jsou dotovány Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstnanost, v rámci projektu s názvem Příměstské tábory pro Hlučínsko aneb vzhůru za dobrodružstvím zatímco se rodiče věnují práci,
reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791
, tudíž za dítě platíte pouze stravné, případně výlet po okolí (cestovné, exkurze ranče, vstupné).

Tábory jsou určeny předškolákům a dětem navštěvující 1. – 5. třídu ZŠ, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na území MAS Hlučínsko (http://www.mashlucinsko.cz/ kde naleznete veškeré obce nacházející se na území) a jejich cílem je pomoci cílové skupině, což jsou rodiče malých dětí, sladit jejich profesní povinnosti s rodinnými a usnadnit jim péči o malé děti v průběhu školních prázdnin. Tzn., chceme prostřednictvím příměstských táborů podpořit rodiče v udržení si zaměstnání, nalezení zaměstnání či v procesu vzdělávání.

Témata jednotlivých turnusů

1. turnus 5. 7. – 9. 7. Cesta za exotikou –  OBSAZENO

2. turnus 12. 7. – 16. 7. Petr Pan: Země Nezemě – OBSAZENO

3. turnus 19. 7. – 23. 7. Dětský svět – OBSAZENO

4. turnus 26. 7. – 30. 7. Pohádkové léto – OBSAZENO

5. turnus 2. 8. – 6. 8. Honba za pokladem – OBSAZENO

6. turnus 9. 8. – 13. 8. Čarovné léto – OBSAZENO

7. turnus 16. 8. – 20. 8. Čáry máry – OBSAZENO

8. turnus 23. 8. – 27. 8. Po stopách Malého prince  – OBSAZENO

 

Podmínky přijetí na příměstský tábor

Pokyny na příměstský tábor

 

Před zahájením tábora je nutné odeslat scany (poštou či elektronicky) těchto dokumentů:

Závazná přihláška na příměstský tábor

Zdravotní dotazník 2021

 

V den zahájení tábora je nutné donést originály těchto dokumentů:

Závazná přihláška na příměstský tábor

Zdravotní dotazník 2021

Monitorovací list podpořené osoby

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Bezinfekčnost