Příměstské tábory Hlučínsko 2020

Příměstské tábory pro Hlučínsko aneb vzhůru za dobrodružstvím zatímco se rodiče věnují práci

Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791
Datum realizace: léto 2020

Na uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Milí rodiče,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti příměstské tábory, které budou probíhat v Hlučíně po dobu letních prázdnin, celkem 8 turnusů. Každý turnus bude probíhat od pondělí do pátku v době od 7:30 – 16 hod. pod vedením dvou instruktorů, převážně studentů pedagogických škol (poslední maturitní ročník a vysokých škol). Tyto příměstské tábory jsou dotovány Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstnanost, v rámci projektu s názvem Příměstské tábory pro Hlučínsko aneb vzhůru za dobrodružstvím zatímco se rodiče věnují práci,
reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791
, tudíž za dítě platíte pouze stravné, případně výlet po okolí (cestovné, exkurze ranče, vstupné).

Tábory jsou určeny předškolákům a dětem navštěvující 1. – 5. třídu ZŠ, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na území MAS Hlučínsko (http://www.mashlucinsko.cz/ kde naleznete veškeré obce nacházející se na území) a jejich cílem je pomoci cílové skupině, což jsou rodiče malých dětí, sladit jejich profesní povinnosti s rodinnými a usnadnit jim péči o malé děti v průběhu školních prázdnin. Tzn., chceme prostřednictvím příměstských táborů podpořit rodiče v udržení si zaměstnání, nalezení zaměstnání či v procesu vzdělávání.

Témata a každodenní program jednotlivých turnusů:

6. 7. – 10. 7. Šrek – JIŽ PLNĚ OBSAZENO

13. 7. – 17. 7. Letní radovánky – JIŽ PLNĚ OBSAZENO

20. 7. – 24. 7. Percy Jackson – JIŽ PLNĚ OBSAZENO

27. 7. – 31. 7. Kouzelný les pohádek – JIŽ PLNĚ OBSAZENO

3. 8. – 7. 8. Slunečné prázdniny v pohádkovém údolí – JIŽ PLNĚ OBSAZENO

10. 8. – 14. 8. Zloba – JIŽ PLNĚ OBSAZENO

17. 8. – 21. 8. Letní ráj – JIŽ PLNĚ OBSAZENO

24. 8. – 28. 8. Harry Potter – JIŽ PLNĚ OBSAZENO

 

Podmínky přijetí na příměstský tábor

Pokyny na příměstské tábory

Před zahájením tábora je nutné odeslat scany (poštou či elektronicky) těchto dokumentů:

Závazná přihláška na příměstský tábor

Zdravotní dotazník PT 2020

 V den zahájení tábora je nutné donést originály těchto dokumentů:

Závazná přihláška na příměstský tábor

Zdravotní dotazník PT 2020

Monitorovací list podpořené osoby

Vzory potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce