Příměstské tábory Krnovsko 2021

Příměstské tábory pro Krnovsko aneb pojďme si společně hrát a smát se

Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010408
Datum realizace: léto 2021

Na uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

připravili jsme pro Vás a Vaše děti příměstské tábory, které budou probíhat v Krnově po dobu letních prázdnin, celkem 8 turnusů. Každý turnus bude probíhat od pondělí do pátku v době od 7:30 – 16 hod. pod vedením dvou instruktorů, převážně studentů pedagogických škol (poslední maturitní ročník a vysokých škol). Tyto příměstské tábory jsou dotovány Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstnanost, v rámci projektu s názvem Příměstské tábory pro Krnovsko aneb pojďme si společně hrát a smát se
reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010408
, tudíž za dítě platíte pouze stravné, případně výlet po okolí (cestovné, vstupné).

Tábory jsou určeny předškolákům a dětem navštěvující 1. – 5. třídu ZŠ, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na území MAS Krnovsko (https://www.maskrnovsko.cz/ kde naleznete veškeré obce nacházející se na území) a jejich cílem je pomoci cílové skupině, což jsou rodiče malých dětí, sladit jejich profesní povinnosti s rodinnými a usnadnit jim péči o malé děti v průběhu školních prázdnin. Tzn., chceme prostřednictvím příměstských táborů podpořit rodiče v udržení si zaměstnání, nalezení zaměstnání či v procesu vzdělávání.

Témata jednotlivých turnusů:

1. turnus 5. 7. – 9. 7. Cesta za pokladem – 11 volných míst 

2. turnus 12. 7. – 16. 7. Vodní hrátky – OBSAZEN

3. turnus 19. 7. – 23. 7. Svět plný pohádek – 1 volné místo

4. turnus 26. 7. – 30. 7. Indiánské léto – OBSAZEN

5. turnus 2. 8. – 6. 8. Indiáni – OBSAZEN

6. turnus 9. 8 – 13. 8. Zvířátka v ZOO – OBSAZEN

7. turnus 16. 8. – 20. 8. Máme rádi zvířata – OBSAZEN

8. turnus 23. 8. – 27. 8. Podivuhodný případ – OBSAZEN

 

Podmínky pro přijetí na příměstský tábor

Pokyny na příměstský tábor

 

Před zahájením tábora je nutné odeslat scany (poštou či elektronicky) těchto dokumentů:

Závazná přihláška na příměstský tábor

Zdravotní dotazník 2021

 

V den zahájení tábora je nutné donést originály těchto dokumentů:

Závazná přihláška na příměstský tábor

Zdravotní dotazník 2021

Monitorovací list

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Bezinfekčnosti