Příměstské tábory Krnovsko 2020

Příměstské tábory pro Krnovsko aneb pojďme si společně hrát a smát se

Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010408
Datum realizace: léto 2020

Na uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

připravili jsme pro Vás a Vaše děti příměstské tábory, které budou probíhat v Krnově po dobu letních prázdnin, celkem 8 turnusů. Každý turnus bude probíhat od pondělí do pátku v době od 7:30 – 16 hod. pod vedením dvou instruktorů, převážně studentů pedagogických škol (poslední maturitní ročník a vysokých škol). Tyto příměstské tábory jsou dotovány Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstnanost, v rámci projektu s názvem Příměstské tábory pro Krnovsko aneb pojďme si společně hrát a smát se
reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010408
, tudíž za dítě platíte pouze stravné, případně výlet po okolí (cestovné, vstupné).

Tábory jsou určeny předškolákům a dětem navštěvující 1. – 5. třídu ZŠ, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na území MAS Krnovsko (https://www.maskrnovsko.cz/ kde naleznete veškeré obce nacházející se na území) a jejich cílem je pomoci cílové skupině, což jsou rodiče malých dětí, sladit jejich profesní povinnosti s rodinnými a usnadnit jim péči o malé děti v průběhu školních prázdnin. Tzn., chceme prostřednictvím příměstských táborů podpořit rodiče v udržení si zaměstnání, nalezení zaměstnání či v procesu vzdělávání.

Témata a každodenní program jednotlivých turnusů:

6. 7. – 10. 7. Cesta za exotikou

13. 7. – 17. 7. Petr Pan: Země Nezemě

20. 7. – 24. 7. Dětský svět

27. 7. – 31. 7. Pohádkové léto

3. 8. – 7. 8. Honba za pokladem

10. 8 – 14. 8. Čarovné léto

17. 8. – 21. 8. Čáry, máry

24. 8. – 28. 8. Po stopách Malého prince

 

Podmínky přijetí na příměstský tábor

Pokyny na příměstské tábory

Před zahájením tábora je nutné odeslat scany (poštou či elektronicky) těchto dokumentů:

Závazná přihláška na příměstský tábor

Zdravotní dotazník PT 2020

Monitorovací list podpořené osoby

Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti

Vzory potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce