Úvaha ke stavu školního inkluziště

Lidé milují věci známé a vzorové. Proto každý trpí při zprávě, že se jeho oblíbená kavárna bude zavírat. (Jack Welch)

Pojďme se podívat na to, co se opravdu děje – neděje na našich školách a školských zařízeních v souvislosti s diskutovanou a aktuální inkluzí, alias společným vzděláváním, po 1. září 2016. Především očekávání – byla jak pozitivní, tak negativní, malá i velká. Emoce rozjitřené. Kdekdo věděl, co se stane, čím hrůzostrašnější scénář, tím lépe. Fakta jsou strohá, ale o to bližší realitě. Nabízíme stručný přehled bez nároku na úplnost a podrobnost.

Inkluziště. Zdroj: Freepik.com / Flaticon.com. Vlastní úpravy.

Co se opravdu změnilo?

Začaly platit právní předpisy, které podstatně mění filosofii přístupu k dětem, žákům a studentům, kterým se do cesty jejich vzdělávání postavila nějaká překážka. Základní pedagogická otázka se změnila z: „Co mu/jí je? Co nemůže?“ na: „Jakou podporu potřebuje?“ Druhá, podstatná věc, která se změnila, je jasně popsaný pětistupňový systém podpůrných opatření s normovanou finanční náročností. Prostředky pro realizaci školským poradenským zařízením (ŠPZ) doporučeného podpůrného opatření jsou pro školu nárokové. Změnilo se tedy to, že školy a školská zařízení již nebudou při poskytování podpůrných opatření žákům v roli prosebníků případně hledačů sponzorů. Další změnou je sjednocení praxe při komunikaci mezi školským poradenským zařízením (ŠPZ), školou a rodiči (zákonnými zástupci). Podstatné je, že doporučení ŠPZ je určeno škole a škole se zasílá. Tím končí praxe, kdy škola sice věděla, že žák byl v pedagogicko-psychologické poradně či speciálně pedagogickém centru, ale záleželo na vůli rodiče, zda se dozvěděla, co z toho plyne pro jeho vzdělávání. Realita je v této chvíli na začátku školního roku 2016/17 taková, že nový systém sice odstartoval, ale původní systém bude ještě nějakou chvíli dobíhat. To se týká jak platnosti doporučení vydaných podle dřívějších právních předpisů, tak i financování podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle nich.

Co se nezměnilo?

Beze změny je to, že škola bude pro žáky s potřebou podpůrných opatření užitečná tehdy, pokud pedagogové škol budou při poskytování podpůrných opatření postupovat profesionálně a školy, ŠPZ a rodiče budou dobře komunikovat a spolupracovat. Legislativou se nezměnily schopnosti učitelů pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vůle učit se stále nové věci. Nezměnily se nijak významně průměrné počty žáků ve třídách, neobjevily zástupy kvalifikovaných a zkušených asistentů pedagogů ochotných pracovat za relativně nevelkou mzdu. Nezměnil se postoj rodičů žáků, kteří se vzdělávali ve speciálních školách, nedošlo k žádnému houfnému přesouvání žáků se závažnými typy postižení do běžných škol. Nezměnilo se ani to, že ten, kdo zřizuje školu je zřizovatel a tedy že rozhoduje o tom, jaké vzdělávání bude jím zřizovaná škola poskytovat.

Nově zaváděný systém je na startu. My chceme přispět k jeho úspěchu nabídkou vzdělávacích akcí. Jejich cílem je pomoci učitelům porozumět tomu, jaké jsou nyní možnosti pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vše se týká také žáků nadaných a mimořádně nadaných, na které se často zapomíná. Naším cílem je zmenšit obavy a strach ze změn, pomoci učitelům získat jistotu. Shrnuto a podtrženo. Katastrofa se nekoná, změny v právních předpisech a rámcových vzdělávacích programech přinesly nové možnosti, které bychom se měli co nejrychleji naučit využívat ve prospěch žáků. Zkušenosti budeme sbírat a sdílet. Můžete se rozhodnout. Vykročit nebo ještě nějaký čas vyčkávat.

Mgr. Anna Doubková
PaedDr. Karel Tomek

Zapojte se do projektu Šablony do škol! Pomůžeme Vám…

EDUCO CENTRUM nabízí akreditované kurzy pro základní i mateřské školy v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, inkluze a mentoringu.

Výhoda spolupráce s námi:

  1. Možnost realizace kurzů přímo ve Vaší škole
  2. Kvalitní a prověřený tým lektorů
  3. Realizace vzdělávání dle individuálních potřeb školy
  4. Možnost zajištění doprovodných služeb

Více informací naleznete na www.educocentrum.cz/sablony