Příměstské tábory Hlučínsko

Příměstské tábory pro Hlučínsko aneb vzhůru za dobrodružstvím zatímco se rodiče věnují práci

Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791
Datum realizace: léto 2019

Na uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Milí rodiče,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti příměstské tábory, které budou probíhat v Hlučíně po dobu letních prázdnin, celkem 8 turnusů. Každý turnus bude probíhat od pondělí do pátku v době od 7:30 – 16 hod. pod vedením dvou instruktorů, převážně studentů pedagogických škol (poslední maturitní ročník a vysokých škol). Tyto příměstské tábory jsou dotovány Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstnanost, v rámci projektu s názvem Příměstské tábory pro Hlučínsko aneb vzhůru za dobrodružstvím zatímco se rodiče věnují práci,
reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791
, tudíž za dítě platíte pouze stravné, případně výlet po okolí (cestovné, vstupné).

Tábory jsou určeny předškolákům a dětem navštěvující 1. -5. třídu ZŠ, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na území MAS Hlučínsko (http://www.mashlucinsko.cz/ kde naleznete veškeré obce nacházející se na území) a jejich cílem je pomoci cílové skupině, což jsou rodiče malých dětí, sladit jejich profesní povinnosti s rodinnými a usnadnit jim péči o malé děti v průběhu školních prázdnin. Tzn., chceme prostřednictvím příměstských táborů podpořit rodiče v udržení si zaměstnání, nalezení zaměstnání či v procesu vzdělávání.

Témata a každodenní program jednotlivých turnusů:

8. 7. – 12 .7. – Máme rádi zvířata ( JIŽ OBSAZENO)

15. 7. – 19. 7. – Z pohádky do pohádky (JIŽ OBSAZENO)

22. 7. – 26. 7. – Svět plný pohádek (JIŽ OBSAZENO)

29. 7. – 2. 8. – Cesta za pokladem (JIŽ OBSAZENO)

5. 8. – 9. 8. – Podivuhodný případ – po stopách zločince (JIŽ OBSAZENO)

12. 8. – 16. 8. – Stroj času (JIŽ OBSAZENO)

19. 8. – 23. 8. – Indiánské léto (JIŽ OBSAZENO)

+ Jídelníček na celý týden

26. 8. – 30. 8. – Shrek (JIŽ OBSAZENO)

+ Jídelníček na celý týden

 

Podmínky přijetí na příměstský tábor

Pokyny na příměstské tábory

Před zahájením tábora je nutné odeslat scany (poštou či elektronicky) těchto dokumentů:

Závazná přihláška na příměstský tábor

Zdravotní dotazník PT 2019

Monitorovací list podpořené osoby

 V den zahájení tábora je nutné donést originály těchto dokumentů:

Závazná přihláška na příměstský tábor

Zdravotní dotazník PT 2019

Monitorovací list podpořené osoby

Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti

Vzory potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce