Úvod

Vítejte na webu EDVIE, zapsaného ústavu rozvoje lidských zdrojů.

Prostřednictvím projektů rozvíjíme Vaši budoucnost.

Projekty pro veřejnost

Projekt pro ženy

Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003421
Realizace: 1. 2. 2017 – 31. 8. 2018

» Nastartujte se!
Využijte nástrojů projektu, které Vám pomůžou opět rozjet svůj život naplno! Motivační a regenerační víkendová akce (wellness hotel), individuální podpora koučů (v průběhu celého projektu).

» Naučte se novým dovednostem!
Svět se rychle mění – bez moderních technologií se dnes neobejdete. V projektu se můžete naučit/zdokonalit v práci s počítačem. Dále si můžete vybrat ze dvou dalších rekvalifikačních kurzů.

» Poradenství pro vás!
Získejte cenné rady od odborníků a zorientujte se na trhu práce (poradenský program, individuální podpora koučů).

» Získejte zaměstnání!
Cílem projektu je poskytnout maximální podporu tak, abyste získala nové a lepší zaměstnání.

» Projekt je určen pro
» ženy po mateřské/rodičovské dovolené
» ženy pečující o děti do 15 let
» ženy ve věku 55 – 64 let

Žena s miminkem  Žena s dětmi Starší žena

Projekty pro Úřad práce

Rozvoj sociální práce u sociálních pracovníků působících na Úřadu práce v Moravskoslezském kraji

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007635
Realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Na uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění výkonu činností soc. práce u soc. pracovníků prostřednictvím nastavení systému evaluace činností sociální práce a doplněním odborného vzdělávání. Podpora má zlepšit současný stav a pomoci v řešení problémů, které negativně ovlivňují motivaci, efektivitu, profesionální přístup a způsob realizace sociální práce.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím dvou aktivit:

1. Evaluací činností soc. práce za pomoci nastavení systému vyhodnocení/evaluací činností soc. práce a podporou nástroje – supervize.

Předmětem této KA je nastavení systému vyhodnocení/evaluací činností soc.práce. Jako nástroj poslouží jak supervize, resp. zápisy ze super. setkání, které budou sbírat podněty a informace od supervidovaných (při dodržování pravidel a etických zásad supervize), tak podněty/postřehy od zástupců ÚP (vedoucí oddělení), kteří budou sledovat změny, postoje, nápady atd.. a veškeré své poznatky budou shromažďovat a zaznamenávat do elektronických dotazníků.

2. Doplněním odborného vzdělávání – vzdělávání zaměřené na uplatnění metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených.

Jako nedílnou součástí rozvoje kvality sociální práce je realizace vybraných akreditovaných kurzů. Projekt poskytuje doplnění odborného vzdělávání prostřednictvím množství již akreditovaných kurzů i výcviků (MPSV) s cílem posílit kompetence sociálních pracovníků, zvýšit jejich motivovanost k výkonu náročné profese, pomoci jim se ztotožnit se svou prací, naučit je účinné psychohygieně i spolupráci s dalšími složkami vykonávajícími pomoc, a to vše v duchu povinnosti k dalšímu vzdělávání dle zákona o sociálních službách.

Rozvoj a zkvalitnění výkonu činností sociální práce Úřadu práce v Moravskoslezském kraji

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001478
Realizace: 1. 11. 2016 – 28. 2. 2018

Cílem projektu je podpora rozvoje a zkvalitnění výkonu činností sociálních pracovníků začleněných do odd. nepojistných sociálních dávek 22 kontaktních pracovišť Úřadu práce Moravskoslezského kraje související s uplatňováním metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených. Podpora má hlavně zlepšit současný stav a zároveň má také položit základní, v budoucnu i bez projektu udržitelnou platformu pokračujících nástrojů v duchu jednotného systému podpory metod sociální práce na kontaktních pracovištích Úřadu práce v MSK.

Klíčové aktivity projektu
» Supervize
– prostřednictvím nastavení způsobu plánování i realizací nezávislé podpory. Je efektivním nástrojem pomoci sociálním pracovníkům v řešení problémových situací.

» Facilitace
– realizace síťování sociálních pracovníků napříč institucemi, organizacemi a rezorty směřující k výměně zkušeností v dobré i špatné praxi při řešení situace klientů.

Blog

Úvaha ke stavu školního inkluziště

Lidé milují věci známé a vzorové. Proto každý trpí při zprávě, že se jeho oblíbená kavárna bude zavírat. (Jack Welch) Pojďme se podívat na to, co se opravdu děje – neděje na našich školách a školských zařízeních v souvislosti s diskutovanou a aktuální inkluzí, alias společným vzděláváním, po 1. září 2016. Především očekávání – byla …

Kontakt

Napište nám zprávu pomocí kontaktního formuláře.

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Zpráva*
Prosím opište následující kód (antispam)